• Wszystkie osoby zainteresowane akredytacją na koncert AC/DC proszone są o wypełnienie wniosku i wysłanie go na adres: akredytacje@livenation.pl.
    Prosimy w tytuł maila wpisać: koncert AC/DC.

Informujemy równocześnie, że akredytacje przyznawane są wyłącznie tym mediom, które promują koncert AC/DC.
Liczba akredytacji jest ściśle ograniczona.
Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji podejmujemy w porozumieniu z managementem artysty.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja 2010.
Osoby, które otrzymają akredytację, zostaną o tym poinformowane drogą mailową do dnia 24 maja 2010 roku.
Otrzymają również szczegółowe informacje dotyczące sposobu odbioru akredytacji.
Strona głównaLiveNation