• Zakaz odsprzedaży biletów na koncerty regulowany jest poprzez:

    Kodeks Wykroczeń:
  • Art. 133. § 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • oraz Regulaminem Uczestnictwa w Imprezie:

    4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
  • 4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
  • Zwracamy szczególną uwagę na brak zgody Organizatora na odsprzedaż biletów na Imprezę (np. w serwisach aukcyjnych) i sugerujemy zakup biletów jedynie w autoryzowanych punktach sprzedaży!
Strona głównaLiveNation